DELA

Grupp tillsatt om industrihus

Vad som skall hända med Norra Ålands industrihus är fortfarande en öppen fråga. På mötet i går tillsattes en arbetsgrupp som i första hand skall göra en värdering av aktierna.
– Gruppen skall också titta på bolagets syfte och eventuella framtid, säger näringsminister Fredrik Karlström (Ob).
Han och näringschef Linnea Johansson representerar den största ägaren, landskapet, i gruppen. Roger Höglund representerar Finström och Berit Hampf Saltvik.
Landskapet och kommunerna har varit oense om bolagets framtid. Karlström vill helst göra om det till ett riskkapitalbolag för lantbruket men de norråländska kommunerna har hittills motsatt sig planerna.
Arbetsgruppen skall vara klar med sin utredning till nästa möte den 5 november. (tt-s)