DELA

Grupp ska ordna bättre arbetsmiljö

I förra veckan berättade Nya Åland om den dåliga arbetsmiljön i Självstyrelsegården. Förvaltningschefen Arne Selander anser att det måste till en förändring så att nyanställda ska slippa sitta i trånga utrymmen med dålig ventilation.
I fredags träffades avdelningscheferna för att diskutera arbetsmiljön inom landskapsförvaltningen och man beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som ska se på lokalfrågan på kort och lång sikt.
– Vi är överens om att situationen är besvärlig och ohållbar om vi inte gör något, säger Arne Selander.
I mars ska arbetsgruppen, som leds av byggnadsbyråns chef Göran Frantzén, lämna förslag på hur lokalfrågan ska lösas på längre sikt.
– Gruppen ska se på vad som kan utlokaliseras och hur man ska kunna samla de avdelningar som är utspridda på stan, säger Selander. (as)