DELA

Grupp ska hitta ny hamnchef

Den nya organisationen för hamn- och räddningsförvaltningen i Mariehamn stad träder i kraft den 1 juni i år. En ny tjänst som hamnchef har dock inrättats redan from 1 april och på sitt senaste möte valde stadsstyrelsen en rekryteringsgrupp för tjänsten. Gruppen ska bland de sökande hitta ett förslag till vem som kunde vara mest lämplig som hamnchef.
Hamnchefen, eller hamn- och säkerhetsdirektören, ska bland annat handha den operativa ledningen, driften och övervakningen av hamnverket och dess personal. Tjänsten som hamnchef lediganslås och ska sökas senast 1 mars
På sitt senaste möte beviljade stadsstyrelsen även nuvarande hamndirektör Jan Sundström befrielse från sin tjänst från och med 1 juni på grund av pensionering. (ab)