DELA

Grundskolan diskuteras på ungdomsforum

Landskapsregeringen ordnar ett ungdomsforum om grundskolan i morgon tisdag.
– Ungdomsforum är en mötesplats för alla mellan 13-25 år som är intresserade av dialog med regeringen och av att få mer kunskap om aktuella frågor. Denna gång är grundskolan i fokus, skriver landskapet i ett pressmeddelande.
Ungdomsforumet innehåller bland annat information om läroplanen, diskussion och erfarenhetsutbyten.
– Vi fokuserar på den inledande delen av grundskolans läroplan. Det betyder dialog kring områden så som elevinflytande, undervisningsformer, elevhandledning och elevvård. Vi använder oss av olika mötesmetoder för att alla ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt, skriver landskapsregeringen.
Utbildnings- och kulturminister Johan Ehn och tjänstemän från landskapsregeringen medverkar i ungdomsforumet. Ungdomar som vill delta anmäler sig till ungdomskonsulent Lotta Angergård, tel 25244, eller via Facebook-sidan Ungdomsforum Åland. (ml)