DELA

Grundlagsutskott granskar lagtinget

Riksdagens grundlagsutskott besöker lagtinget i morgon.
Där möter de representanter för självstyrelsepolitiska nämnden och lag- och kulturutskottet. Lagtingsledamoten och förre riksdagsmannen Gunnar Jansson (Lib) talar under rubriken ”Självstyrelsen i omvandling”.
Grundlagsutskottet träffar också lantrådet Camilla Gunell (S), vicelantrådet Roger Nordlund (C) och kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob). EU-ärenden, vindkraft och språkfrågor ska avhandlas.
Efter det besöker man landshövding Peter Lindbäck, Paf och sjöfartsmuseet, där dagen avslutas med en middag med talmannen Britt Lundberg (C) som värd. (pd)