DELA

Grundavtalen huvudfråga på Mises diskussionsmöte

Igår samlades medlemskommunernas representanter till ett diskussionsmöte inför Mises höststämma. Enligt styrelseordförande Jan Lindgrén (lib) var det grundavtalen som var huvudfrågan under mötet.
– Vi diskuterade ändringar som föreslagits och det kom fram olika förslag som årsstämman får ta beslut om senare.
Mises höststämma äger rum den 29 oktober och Jan Lindgrén tror att avgifterna och budgeten är de frågor som kommer att ägnas mest uppmärksamhet då. (lf)