DELA

Grunda båtleder fick farledsplaner

Landskapet har låtit mäta upp och göra vissa säkerhetsmässiga förändringar i sex befintliga grunda farleder.

De nya farledsplanerna, som ska fungera som underlag för framtida sjökort och i digitala navigationshjälpmedel, gäller Sandö-Sälsö, Bänö-Föglö båtrutt, Överö, Utö-Kökar båtrutt, Havet-Kökar och Kökar-Kalkskärskobb.

Landskapet anhåller nu av Trafiksäkerhetsverket om att planerna ska publiceras så att de kan klubbas och verkställas. (tt-s)