DELA

Grova böter för fortkörning

En 50-årig man har dömts för grovt äventyrande av trafiksäkerheten till 50 dagsböter om totalt 2.150 euro samt körförbud i fyra månader och 18 dagar. Körförbudet är villkorligt och prövotiden utgår i januari 2015.
Mannen hade den 6 juni kört i 60 km/h på Käringsundsvägen i Eckerö där högsta tillåtna hastighet är 30 km/h. Bebyggelsen är tät på vägsträckan och det finns flera korsningar och avtagsvägar, därtill fanns det fotgängare och gång- och cykelbanan invid vägen.
Mannen bestred grovt äventyrande och framförde att skyltningen av hastighetsbegränsningen varit bristfällig vid tidpunkten för gärningen, något som tingsrätten fann bevisat att inte var fallet. (as).