DELA

Grönt ljus till delbetänkandet

Landskapsregeringen stöder Ålandskommitténs delbetänkande om den nya självstyrelselagen som presenterades i januari. Den ger en god grund för det fortsatta arbetet, slår landskapsregeringen fast i ett utlåtande.

Vissa centrala frågor, till exempel ekonomisk självstyrelse och föredelning av behörigheten, ska utredas mera och förutsätter nya ställningstaganden, konstaterar landskapsregeringen.

I sitt utlåtande föreslår lanskapsregeringen att Ålandsdelegationen kunde besluta om ändring av avräkningsgrunden. (al)