DELA

Grönt ljus för två mastbyggen

MARIEHAMN. En telemast för Ålands mobiltelefon skall byggas bakom Backebergs sportfält i Hindersböle, men den byggs femton meter norr om den plats som tekniska chefen Kai Söderlund föreslog.
Boende i området hade lämnat in anmärkningar till staden. Man ansåg att den 24 meter höga masten skulle förfula området och att strålningen från masten kunde medföra hälsorisker. Nämnden mötte grannarna när den gjorde en syn på plats.
Beslutet blev att flytta masten cirka femton meter norrut.
– Där blir den litet mindre synlig från Movägen, säger nämndens ordförande Bjarne Blomster.
Förslaget lades fram av Harry Karlsson och stöddes av alla utom Ann Gottberg som röstade för tekniska chefens förslag.
Roger Eriksson (Lib) hade jävat sig eftersom han arbetar för Mariehamns telefon.
Nämnden säger också ja till ett lika högt mastbygge öster om Knipgränd. Där hade inga anmärkningar lämnats in. Clas Öfverström föreslog att masten skulle flyttas cirka 20 meter österut enligt Ålands mobiltelefons förslag. Men en majoritet av nämnden stödde tekniska chefens förslag. (pd)