DELA

Grönt ljus för ofjädrade trailers

Landskapets trafiklagstiftning har ändrats för att tillåta så kallade 30-släp.

I Sverige har det sedan tidigare varit tillåtet att koppla ofjädrade båttrailrar efter en bil och köra högst 30 kilometer i timmen med en gul varningsskylt.

Svenska båtägare som tagit släpen över till Åland har upptäckt att det har varit förbjudet här. Men det har nu ändrats genom en förordning. (pd)