DELA

Grönt ljus för nya Zeipels

Zeipels varuhus får byggas ut i söder och öster enligt den ändrade stadsplan som stadsplanenämnden tidigare fattat beslut om.
Stadsstyrelsen godkände förslaget som nu ska ställas ut för allmänheten. (ao)