DELA

Grönt för KST inom omsorgsförbundet

– Det finns inga formella hinder för att organisera Kommunernas socialtjänst KST inom Ålands omsorgsförbund, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

Också Mariehamn är nu med i den arbetsgrupp som förbundet tagit initiativ till för att titta närmare på en organisationsmodell med ett KST under samma tak. Staden har utsett socialnämndens ordförande Ulf-Peter Westmark (Lib) till sin representant. (tt-s)