DELA

Grönt för dagis till Idrottsgården

Socialnämnden i Mariehamn har godkänt planerna på ett nytt dagis till Idrottsgården i Mariehamn.
Målet nu är att det nya dagiset skall öppna dörrarna i september.
Behovet av dagisplatser i Mariehamn är än en gång skriande stort och ett akut problem. Den kommitté som jobbar med att se över platssituationen inom barnomsorgen i Mariehamn gav därför i januari barnomsorgschefen uppdraget att så snabbt som möjligt utreda om det går att bygga om Idrottsgårdens kansliavdelningar till ett daghem med två avdelningar som från september i år kan erbjuda plats för 33 barn.
Sedan dess har det gått undan. Som Nya Åland skrev i går har projektet redan förankrats bland annat hos infrastruktursektorn, bildningssektorn och Åmhm och i går kväll klubbades planerna också i socialnämnden.
Nu förs projektet skyndsamt vidare. (tt-s)