DELA

Grönlands landstings revisorer på Ålandsbesök

Grönlands landstings revisionsutskott besökte Åland under förra veckan. Talman Roger Nordlund (C) och lagtingsdirektören Susanne Eriksson tog emot de grönländska parlamentarikerna i lagtinget på torsdagen och informerade om självstyrelsen, skriver man i ett pressmeddelande
Agneta Mannberg-Jansson, tidigare ledande revisor, informerade om revisionsbyråns verksamhet vid landskapsregeringen.
På torsdag kväll hann gästerna dessutom med ett besök i landskapsrevisorn Eva Törnroos hem och trädgård, vilket uppskattades mycket enligt värdarna.
På fredagen informerade landskapsrevisorerna om sitt arbete och de grönländska revisionsutskottet berättade om revisionsarbetet på Grönland.
– Ordföranden Olga P. Berthelsen tyckte t.ex. att lagtingets behandling av revisionsberättelsen är krånglig och byråkratisk jämfört med Grönlands. Grönlänningarnas revisorer är samtidigt medlemmar i landstinget. Detta möjliggör att flera av de steg som berättelsen genomgår i Ålands lagting är onödiga hos dem. Berättelsen behandlas till exempel inte i landstingets plenum, skriver Marine Holm-Johansson i pressmeddelandet. (ns)