DELA

Gratis dagis för Kumlingebarn

KUMLINGE. Kommunen erbjuder fortsättningsvis ett gratis första år på dagis för sina barn. Det beslöt kommunfullmäktige på sitt senaste möte.
– Den här rabatten finns dels för att stöda kommunens befintliga barnfamiljer, dels och inte minst för att i alla fall i någon mån göra kommunen attraktivare för barnfamiljer som kan tänkas vara intresserade av inflyttning, säger kommundirektör Jim Eriksson.
Det avgiftsfria första dagisåret ska alltså användas i kommunens marknadsföring.
– Kommunen förlorar beroende på antalet barn som början i dagis ett visst år kanske 500-2000 euro per år i avgiftsintäkter, men vi hoppas att det ger något tillbaka, säger Eriksson.
Maxtaxan för vad som kan uppbäras för ett barn i dagis justerades inte. Den är fortsättningsvis 230 euro per månad. (ml)