DELA

Gratis barndagvård för nyinflyttade på Kökar

Kökars faddergrupp för nyinflyttade kommuninvånare föreslår en rad åtgärder för att befrämja inflyttningen till kommunen. Gratis barndagvård i ett halvt år efter inflyttning, sommarbarndagvård, bidrag till nyfödda, provboende och flytthjälp är några av förslagen.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till inflyttningsteamets förslag men meddelar inflyttningsgruppen att man inte kan fatta detaljbeslut i detta läge eftersom besluten i stor utsträckning är beroende av budgetmedel. (ak)