DELA

Gratis barndagvård för inflyttade på Kökar

Gratis barndagvård införs under fyra månader för familjer som flyttar till Kökar. Förutsättningen är att barnet är skrivet i kommunen vid nästföljande årsskifte.

Det fastslog fullmäktige på sitt senaste möte. (hh)