DELA

Gränsbevakningen övervakar fisket

Gränsbevakningen har utsetts till den myndighet som skall hålla koll på att yrkesfiskarna inte gör något olagligt och att främmande fiskefartyg inte kommer in på förbjudna åländska vatten.

Det är EU som kräver att varje stat har en myndighet som bevakar vattnen 24 timmar i dygnet året om.

– Vi har inte resurser att grunda någon ny organisation enkom för detta, gränsbevakningen blev därför ett naturligt val, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ)

Också i riket är det gränsbevakningen som har övervakningsuppgiften. Eentuella överträdelser rapporteras till Landsbygdsverket i Finland. (tt-s)