DELA

Gottbyauktion senareläggs

Kommunstyrelsen i Jomala har ändrat datum för auktionen av lösöret efter Olof ”Böjsarn” Bergman. Det datum som tidigare angivits var felaktigt och styrelsen återtog därför sitt beslut och bestämde i stället att auktionen hålls en lördag i juli.
Styrelsen gav också kommunens ekonomichef i uppdrag att sälja de aktier man ärvt efter Bergman.
Jomala fick Bergmans egendom i danaarv. Själva bostadshuset med uthus på ett 3,1 hektar stort område i Gottby i Jomala kommer också att säljas om kommunstyrelsen får grönt ljus av fullmäktige.
I januari i år beslöt kommunen att använda pengarna från arvet för att bland annat bygga ut Rönngården, barnomsorg eller skola. (tt-s)