DELA

Göteborgare får äga mark i Eckerö

Landskapsregeringen har beviljat svenske medborgaren Jarl Anders Sjöström från Göteborg tillstånd att äga ett cirka 4.000 kvadratmeter stort outbrutet område i Eckerö Storby.
Som villkor för landskapsregeringens tillstånd gäller att sökanden avyttrar en cirka 3.000 kvadratmeter stor fastighet i Lemland, Söderby.Före den 1 juli 2012 ska Sjöström lämna in en anmälan om att området är avyttrat, annars förfaller jordförvärvtillståndet för området i Eckerö.
På tomten i Eckerö finns en stuga och rätt till båtplats. Tomten gränsar inte till vatten och har inte andelar i samfällda.. Tomten är avsedd för fritidsbruk.
Sjöström är bosatt i Sverige men har tidigare haft hembygdsrätt. Han har varit bosatt på Åland från födseln 1927 till 1980.
Det som särskilt talar till Sjöströms fördel är , enligt landskapsregeringen, den starka anknytningen till landskapet eftersom han var bosatt i landskapet mellan 1927 och 1980. Han avser dessutom avyttra en fastighet i Lemland och har redan tidigare avyttrat eller avstått från fastigheter i landskapet.
Landskapsregeringen anser därför att förvärvet inte står i strid med jordförvärvslagstiftningens syfte om att hålla jordegendomen på Åland i den åländska befolkningens besittning. (ns)