DELA

Gösen fredad 25 maj till 5 juli

Enligt ett beslut från april 2006 har landskapsregeringen fredat gösen under dess lekperiod under åren 2006-2010. Detta innebär att gösen under detta år är fredad för allt fiske från och med den 25 maj till och med den 5 juli. Under den här tiden är det förbjudet att fiska, hålla ombord, levande hålla i lager (sumpa), sälja och köpa gös.
Beslutet gäller ett område som omfattar hela Åland förutom delar av östra skärgården. För gös som hålls till försäljning i minuthandel eller serveras på restaurang är innehavaren skyldig att på ett tillförlitligt sätt påvisa att fisken härstammar från lovligt fiske, skriver landskapsregeringen i ett meddelande.
Den som vid fredningsperiodens inledning har gös i lager skall anmäla om detta till landskapsregeringens fiskeribyrå.