DELA

”Gör Posten till ett folkbolag”

”Låt Posten bli ett folkbolag!” Det förslaget kom från Ålands framtid i går då partiet arrangerade ett seminarium om ägarstyrningen av offentliga bolag.
Finansminister Roger Nordlund (C) berättade att landskapsregeringen arbetar med att ta fram ett nytt styrdokument för hur landskapets bolag ska styras och att syftet är att att styrelser som arbetar operativt ska bestå av sakkunniga och professionella, inte politiker. Han ställde sig också öppen till moderatorn Ove Anderssons (ÅF) förslag att bjuda ut Posten, eller delar av den, till allmänheten och bilda ett folkbolag.
Någon som också var kritisk till landskapets ägande av bolag som konkurrerar med näringslivet var Ålands näringslivs vd Daniel Dahlén, som efterlyste en tydlig gräns mellan vilken verksamhet som ska skötas av det offentliga respektive det privata. (ck)