DELA

Goodtech får stororder

Goodtech Environmental Solutions på Åland har vunnit maskin- och processentreprenaden för en utbyggnad av det skånska vattenverket Vombverket.

Kontraktsvärdet för Goodtech är 55 miljoner svenska kronor.

”Projektet befäster Goodtechs position som en viktig samarbetspartner i större komplexa VA-projekt på den svenska marknaden”, säger Robert Karlsson, Goodtechs regionchef på Åland.

Beställare är Peab, som fått uppdraget av Sydvatten som förser 900 000 invånare i Skåne med dricksvatten.

Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2022. (bn)