DELA

Golfklubben informerades

– Vi fick information om landskapsregeringens beslut och har för avsikt att komma in med en idé om var vi vill placera golfbanan inom utsatt tid, före slutet av mars, säger Ålands golfklubbs intendent Kjell Hansson efter dagens träff med näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) om Stornäset och golfen.
Någon banarkitekt anlitas inte i det här skedet utan man försöker placera ut den planerade golfbanan mera exakt på kartan. (ao)