DELA

Godstrafiken har återhämtat sig

Färjetrafiken hämtar sig efter finanskrisen. Det hävdar Stockholms hamnar som sammanfattat godsvolymerna för fjolåret.
Roro-fartyg, färjegods, har ökat med 17 procent till cirka 6,2 miljoner ton för deras hamnar. Störst ökning stod Kapellskär för med linjen som går till Nådendal. Procentuellt räknat ligger den största tillväxten bland hamnarna i trafiken till och från Baltikum.
– De signaler vi får från marknaden är positiva. Det gör att vi tror på en fortsatt god utveckling av godsvolymerna, om än i något lägre takt, under 2011, säger tf vd Henrik Widerståhl i ett pressutskick. (mt)