DELA

God standard på åländska hotell

Städning, avfallshantering och sanitära utrymmen är välskötta och av god hygienskt standard på de åländska hotellen. Det rapporterar ÅMHM (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet) som har gått igenom hotell med över 100 bäddar i sommar.
Under besöken informerades hotellägarna om bland annat inomhusluftproblematik, ventilation, avfallshantering, städning, städ- och sanitära utrymmen, egenkontroll gällande fastighetsservice, klagomålshantering och produktsäkerhet.
Ett dokumenterat system för egenkontroll av fastighetsservicen saknades vid de flesta ställen. ÅMHM rekommenderar ett dokumenterat system för att kunna ha en bra kontroll över fastigheterna och deras skötsel. Följs ett sådant schema kan problem med till exempel inomhusluft minskas avsevärt. Klagomålen vid hotellen handlar oftast om höga inomhustemperaturer sommartid.
– Detta var ÅMHM:s andra mer omfattande genomgång av hotellen på kort tid och verksamhetsutövarna börjar få bättre rutiner för att upprätthålla god hygienisk standard, säger miljöskyddsinspektör Eeva Axelsson.
Hon säger också att hotellägarna är positivt inställda till att ÅMHM informerar och går igenom lokaler och rutiner. (as)