DELA

Glädjebesked för biodlare

Biodlarna kan andas ut. Inga varrokvalster har hittats på Åland.
Det beskedet har man fått från livsmedelsäkerhetsverket Evira.
Evira har tagit prov från 85 samhällen hos 37 ägare. Cirka 250 bind undersöktes i laboraorium. Inga varroa destructor kvalster hittades.
Kvalstret är en svårutrotad parasit som leder till att hela bisamhällen dör. (ms)