DELA

Geta vill ha ny jordförvärvspraxis

GETA. Kommunen vill att de ska bli möjligt att få jordförvärvstillstånd även för mark som gränsar till vatten. Det skriver kommunstyrelsen i sitt utlåtande om förslaget till ny landskapsförordning om jordförvärvstillstånd.
Kommunstyrelsen ser fram emot landskapsregeringens fortsatta arbete med en större reform av jordförvärvslagstiftningen men ser helst att det omgående införs en ny praxis snarare än att landskapsförordningen ändras.
Ärendet handlar om att göra det möjligt för inflyttade utan hembygdsrätt att köpa en strandtomt på bostadsplanerat område, den så kallade Lex Carita.
Inom landskapsregeringen råder delade meningar i frågan. Liberalerna anser att landskapsregeringen kan godkänna ändringen i förordningen medan Centerns ledamöter vill att lagtinget ska få ta ställning till frågan genom att rösta om en lagändring. (ak)