DELA

Geta spikade sopavgifter

GETA. Getabornas grundavgift för renhållning blir 79 euro för samtliga hushåll. Det slog kommunfullmäktige fast vid sitt möte i torsdags. Därutöver betalar kommuninvånarna för det avfall som produceras.
Att lämna en åttaliters påse komposterbara hushållssopor till Geta åtevinningscentral kostar en euro, brännbart restavfall kostar 10 euro för 150 liter. Farligt avfall samt återvinningsavfall lämnas utan extra avgift, däremot får man betala för att bli av med deponirester. (ak)