DELA

Geta sänker inkomstskatten

GETA Nästa år sänks inkomstskatten i Geta från 18,5 procent till 17,75 procent. Det har kommunfullmäktige bestämt.
Fastighetsskatten förblir oförändrad, 0,50 procent i allmän fastighetsskatt, 0,90 för fritidsbostadsbyggnad och ingen fastighetsskatt för permanent bostadsbyggnad. (ak)