DELA

Geta-nämnder fick nya ledamöter

GETA. När Geta kommunfullmäktige samlades för sitt möte i början av förra veckan, handlade mycket om ren formalia. Bland annat utsågs flera styrelsers ledamöter för 2014 och 2015. Till socialnämnden utsågs Alfons Henriksson till ordförande och Marianne Asp Gottberg till vice ordförande.
Övriga ledamöter är Anders J Jansson, Carina Saether, Gunnel Nordlund-White och Carl-Henrik Eriksson. Ersättare är Dan-Johan Dahlblom, Ines Sundberg, Ingvar Björling, Helena Martinsson, Linda Fellman och Ronald Källström.
Till skolnämnden valdes Göran Gottberg till ordförande och Camilla Eklund till vice ordförande. Henrik Sundberg, Pia Småros-Berndtsson, Jenny Stara och Dan-Johan Dahlblom valdes till övriga ledamöter. Ersättare blev Madeleine Sjögren, Helena Martinsson, Ramona Jansson-Eker, Marianne Asp Gottberg, Kim Björling och Andreas Engström.
I den gemensamma byggnadsnämnden där Geta ingår tillsammans med Finström, valdes Alfons Henriksson och Gun-Marie Österlund till ledamöter och Kim Björling och Gun-Britt Lyngander till ersättare.
Däremot blev det inget nyval av ledamöter till biblioteks- och kulturnämnden. I stället beslutades att kommunstyrelsen tar över nämndes uppgifter och att en ny ansvarsfördelning föreslås i budgetarbetet inför 2015. (mw)