DELA

Geta kommun söker stöd på nytt

GETA. Kommunstyrelsen har beslutat att ansöka om ett så kallat finansieringsstöd enligt prövning hos landskapsregeringen. Kommunen anhåller om närmare 243.000 euro i stöd.
Från och med i år är det möjligt för kommunerna att ansöka om den här typen av stöd två gånger per år. I slutet av förra året fick Geta ett stöd på 298.000 euro, mest av alla åländska kommuner. (as)