DELA

Geta klubbade oförändrad skatt

Kommunfullmäktige beslöt på sitt senaste möte att skattesatserna förblir de samma 2015 som i år.
Det innebär att inkomstskattesatsen blir 17,50 procent även nästa år, den allmänna fastighetsskatten blir 0,50 procent, fastighetsskatten för övriga bostadsbyggander blir 0,90 procent och för stadigvarande bostadsbyggnader och allmännyttiga samfund uppbärs ingen fastighetsskatt. (ml)