DELA

Geta fullmäktige klubbade budgeten

GETA. Getas budget 2015 har uppdaterats med den senaste informationen om landskapsandelar samt den kostnadsbild det nya grundavtalet för Norra Ålands högstadiedistrikt ger.
Det förstnämnda fallet ökar kommunens finansiering och det andra minskar både kostnader och nedskrivningar. Tidigare resultat om cirka 15 000 har därmed ökat till cirka 53 000. Årsbidraget påverkas positivt från tidigare presenterade budget, cirka 208 000, till cirka 242 000 euro.
En justering som gjorts är att bostadsplaneringen i Vestergeta justeras ned med 15 000 euro och adderas till projektering av vatten- och avloppsarbete inom investeringsbudgeten för 2015.
Vidare poängteras att brandstationens projektering prioriteras under vintern 2015. (hh)