DELA

Geta är för en kommunutredning

Geta har diskuterat en motion gällande en sammanslagningsutredning för kommunerna på norra Åland. Geta är för en sammanslagningsutredning under förutsättning att Geta inte belastas ekonomiskt.
Kommunfullmäktige tycker även att Finström förslagsvis kan vara huvudman för utredningen. (ml)