DELA

Geta anhåller om amorteringsuppskov

Kommundirektör Gustav Blomberg har skickat in en ansökan om amorteringsuppskov av Getas landskapslån under 2019 till 2020 till landskapsregeringen. Anledningen är ökade underhållskostnader för kommunens hyreslägenheter och framtida planerade renoveringar.

Låneskulden är enligt uppskovsansökan totalt cirka 390 000 euro. Ansökan skickades in redan i december, men har först nu tagits upp till behandling av allmäna byrån på landskapsregeringen. (ck)