DELA

Gesällgatan avstängd torsdag till fredag

Gesällgatan stängs för genomfartstrafik från torsdagen den 11 oktober kl 09.00 till fredagen den 19 oktober.

Det meddelar Mariehamns stads samhällstekniska avdelning. Avstängningen innebär att trafik till och från Idrottsgatan, Trobergsgränd och Idrottsparken/WHA sker via Idrottsgatan till Styrmansgatan. Fordonstrafik till Gesällgatan via Ålandsplan/rondellen är inte möjlig under den tid som trafikregleringen är i kraft.

Avstängningen av Gesällgatan förorsakas av att stenarbeten och betonggjutningar för gatubyggnad ska utföras längs och över Gesällgatan. Slutdatumet den 19 oktober är preliminärt. (ss)