DELA

Geotekniken för nya broar utreds

Nya Åland har tidigare berättat att flera nya broar i landskapet måste bytas ut för att de inte uppfyller kraven på beständighet och bärighet. Regeringen har nu beslutat att genomföra den geotekniska planering man tidigare ingått ramavtal om med konsultföretaget Norconsult ab.

De broar som berörs är Bomarsundsbron i Sund, Askörsbron i Brändö, Kastörsbron i Kumlinge och broarna över Lemströms kanal Jomala och Lemland, Djurholmsströmmen och Långholmsströmmen i Brändö samt Dånösund i Geta.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till cirka 22 000 euro enligt Norconsults offert. (tt-s)