DELA

Genade längs otillåten väg

På måndagen gjorde polisen en kontroll på Doktorsvägen/Uppgårdsvägen. Vägavsnittet emellan förbjuder fordonstrafik, men ändå var det två bilister som inte iakttog trafikmärket.
Båda gjorde sig skyldiga till trafikförseelse. (mt)