DELA

Ge din syn på kommunalskatten

Arbetsgruppen för en ny kommunalskattelag inbjuder allmänheten till ett seminarium om utformningen av den framtida kommunalbeskattningen. Seminariet baserar sig på den mellanrapport arbetsgruppen lämnat till Ålands landskapsregering.
Inför slutrapporten presenterar man nu sitt uppdrag med att göra en översyn av kommunalbeskattningen och på seminariet kan eventuella synpunkter och ändringsförslag lyftas fram av allmänheten. Öppningstalare är finansminister Mats Perämaa (Lib). Mellanrapporten presenteras av Erica Pettersson, avdelningsjurist vid finansavdelningen. Avslutningsvis blir det en öppen paneldiskussion.
Seminariet äger rum 25 oktober klockan 18.30 i lagtingets auditorium. (mt)