DELA

GC-bana stängs hela november

På grund av sanering av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar kommer gång och cykelbanan längs Västra utfarten, mellan Elverksgatan och Varvsvägen, att stängas av för gång och cykeltrafik.
Enligt information från Tekniska verkens markavdelningen kommer arbetet att pågå november månad ut. Gående och cyklande hänvisas under denna tid till omväg via Stenhuggarvägen–Parkstigen eller Klintvägen. (ab)