DELA

Den här gatan stängs av idag

Se upp i stan.

Det blir begränsad framkomlighet på grund av gatuunderhåll och asfaltering i korsningen Köpmansgatan-Kaptensgatan.

Arbetet beräknas pågå under tisdag och onsdag och innebär att Köpmansgatan stängs för genomfartstrafik mellan Torggatan och Kaptensgatan. Men det ska gå att köra till tomterna längs gatuavsnittet via Torggatan.

Kaptensgatan får begränsad framkomlighet när det östra körfältet i korsningen hålls stängt. (mw)