DELA

Gång- och cykeltunnel i Söderby planeras

Nu ska det eventuellt dras en gång- och cykeltunnel under Lemlandsvägen vid Söderby livs. Landskapsregeringen ska projektera en vägplan under året och enligt landskapets vägingenjör Stig Janson är avsikten att det ska byggas en tunnel på platsen.
– Det har diskuterats länge. Nu är förhoppningen att det ska bli av, säger Janson.
Lemlands kommun har skrivit till landskapsregeringen och sagt att de är med i projektet. Nu har regeringen bett kommunen precisera hur mycket pengar de är beredda att lägga på projektet.
Bygget skulle innebära att Södra Söderbyvägens vägskäl flyttas österut. Enligt landskapsregeringens kalkyler skulle hela projektet kosta ca 280.000 euro. (ar)