DELA

Gammal vägplan ställs ut

Vägplanen för Lembötevägen i Lemland är utställd för påseende fram till den 4 september. När tekniska nämnden för Lemland och Lumparland hade möte den 30 augusti beslutade man att ställa ut en gammal vägplan för samma väg när den första utställningstiden går ut.

Orsaken är att landskapsregeringen ändrat sin inställning om privata vägar som tas över av kommuner. Tidigare har landskapsregeringen ställt krav på utformningen av vägar som kommunen tar över, för Lembötevägen innebar kravet att vägen behövdes byggas om rätt kraftigt i bykärnan.

Nu har landskapsregeringen ändrat sig och menar att de tidigare kraven nu ska ses som rådgivande. Tekniska chefen i Lemland föreslog därför att kommunen ska gå in för det som fanns beskrivet i en tidigare vägplan, daterad 14 december 2017. Nämnden beslutade omfatta förslaget. Ärendet ska fortsätta behandlas i styrelsen. (eh)