DELA

Gammal lag till hösten

Senast i höst skall sociallagstiftningen på Åland vara tillbaka vid det gamla.

I ett svar på en skrivelse från socialchefer och -sekreterare i 14 kommuner lovar man komma med ett meddelande om socialvården när lagtinget samlas till höstsession. Efter det tas beslut om hur landskapet går vidare med ny socialvårdslag.

Just nu är läget lätt kaotiskt. Rikets lag har ändrats och som följd av det och av att Åland har blankettlagar på området har också den åländska lagen delvis ändrats. Att ändringen var på gång i riket noterades så sent att man inte hann stifta ”motlagar” för att hindra ändringarna att träda i kraft. (ht)