DELA

Gamla kyrkor får bättre skydd

En lång diskussion vid kyrkomötet i Åbo nyligen gällde skyddet av gamla kyrkor, en fråga som initierats av det åländska ombudet, landshövding Peter Lindbäck.
Enligt kyrkostyrelsens förslag ska alla kyrkliga byggnader över 50 år skyddas enligt lag.
Genom specialbestämmelser ska man bättre beakta de byggnader som är placerade på Åland och på samernas hembygdsområden.
– Kyrkostyrelsen kan också genom särskilda beslut skydda kyrkor som är yngre än så, sa ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja.
Det skriver Kyrkpressen. (ka-f)