DELA

Gäddnäs till stiftsfullmäktige

Det blir Kerstin Gäddnäs som blir Ålands lekmannarepresentant i stiftsfullmäktige i Borgå stift. Gäddnäs fick 73 röster medan hennes motkandidat Bror Gammals fick 43.
Första suppleant är Brita Erlandsson och andra suppleant Owe Laine.
Stiftsfullmäktige är, vid sidan av domkapitlet, det beslutsfattande organet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Stiftsfullmäktige består av 14 lekmän och 7 präster som har en mandatperiod på fyra år. (tt-s)