DELA

Gäddnäs till Borgå stifts fullmäktige

Katarina Gäddnäs i Mariehamn är en av sju präster som valts in i Borgå stifts fullmäktige.

Ålands lekmannamedlem i stiftsfullmäktige Christian Beijar valdes genom sämjoval.

Resultatet från valet till kyrkomötet blir klart på måndag för Ålands del. Då sammanträder den åländska valnämnden och räknar rösterna. Bror Gammals och Peter Lindbäck kandiderar som lekmannaombud.

Det preliminära valresultatet visar att Borgå stift representeras av två kvinnor och fyra män under kyrkomötets kommande fyraårsperiod 1 maj 2020-30 april 2024. Borgå stift har två prästombud och fyra lekmannaombud i kyrkomötet. (ss)