DELA

Fyrens Marina diskuteras vidare

LUMPARLAND. Arbetet med att ta fram en detaljplan för området där Fyrens Marina planerar att bygga en gästhamn fortgår.
– Vi har begärt in yttranden från områdesarkitekten, byggnadstekniska nämnden och församlingen och det finns vissa små detaljer som de vill ändra på. Nu skickar vi tillbaka detaljplanen med ändringsförslagen till bolaget, berättar kommundirektör Tomas Urvas.
Enligt planerna ska Fyrens Marina börja bygga under hösten. Bolaget räknar med att bygget tar tre år allt som allt och det ska ske etappvis. 2010-2011 ska Lumparland ha en marina med kapacitet för 30 till 40 båtar och 50-60 övernattande gäster, fullt utbyggd ska anläggningen kunna ta emot cirka 160 besökande båtgäster. (ml)